2019-01 – Bijbels ABC

 • A is de almachtige, eeuwige God.
 • B is de Bijbel, die moet niet op slot.
 • C is de Christus, Gods enige zoon.
 • D is de duivel, die wou op de troon.
 • E is eeuwig leven, Heb jij dat al ontvangen?
 • F is het feest waarnaar je gaat verlangen.
 • G is de Geest die je kracht wil geven.
 • H is de hemel waar we eeuwig zullen leven.
 • I is een ieder op deze aard’
 • J is Jezus, hij is ons respect zeker waard.
 • K is de kroon die je krijgen zal.
 • L is Gods liefde, ken jij die al?
 • M is je meester. Dat wil Jezus zijn.
 • N is een nieuw begin in je leven, wat fi jn.
 • O is olie, het teken van de geest.
 • P is Pasen, het opstandingfeest.
 • Q is Quirinius, die voerde het bewind.
 • R is de rust die je in Jezus vindt.
 • S Spoedig komt de heiland weer.
 • T Tezamen met de heilige engelen dit keer.
 • U is het uur dat niemand weet.
 • V is de Vader, die weet hoe je heet.
 • W is de weg die naar de hemel gaat.
 • X is de onbekende met wie je praat.
 • IJ is de ijver om Jezus te dienen.
 • Z is de zonde waar je om moet grienen.

Het moderamen

Dit artikel verscheen in Onderweg 21e jaargang, editie 1 (januari-februari 2019)