2018-12 – Soms heb je een engel nodig

Soms heb je een engel nodig,
zoals Maria op een dag,
begenadigd in Gods ogen
omdat Hij haar kende en haar zag!

Ze kwam uit Davids voorgeslacht
en zuiver was haar hart,
samen met haar man Jozef
zette God hen voor Hem apart!

Ze zou een Kindje krijgen,
van Gods wege, door de Geest,
een wonder onbeschrijfelijk,
zoiets was er nog nooit geweest!

En Gabriël de engel zei:
noem Hem Jezus, Hoogste Zoon,
Hij zal voor eeuwig Koning zijn,
God geeft Hem Zijn vader Davids troon!

Maar Maria in verwarring
vroeg de engel hoe dat kan:
ik ben nog maagd en heb geen omgang
met mijn ondertrouwde man!

De engel Gods gaf haar ten antwoord
dat Gods Heilige Geest met macht
haar zal overschaduwen
en vullen met Zijn kracht!

Ja, soms heb je een engel nodig,
zoals Maria en haar man,
om een wonder te ontvangen
wat alleen door God de Vader kan!

Auteur: Els Hengstma-van Olst

Namens taakgroep organisatie & beheer: Nora de Nas

Dit artikel verscheen in Onderweg 20e jaargang, editie 12 (december 2018-januari 2019)