2018-08 – De goede dingen in het leven van alledag

In de Bijbel lezen we: ‘Dankt onder alles, want dat is de wil Gods in Christus Jezus ten opzichte van u’ (1 Tess. 5: 18). Wanneer we daarover nadenken kunnen we ook oog krijgen voor de kleine vreugden van het leven van alle dag. Er zijn mensen die denken dat de begrippen ‘alledaags’ en ‘vreugde’ niet bij elkaar passen. Zij ervaren hun leven van alledag als grauw en eentonig en verwachten de vreugde van hun vrije tijd, de vakantie of feestdagen. Jammer is het dat mensen die geen oog hebben voor de goede dingen in het leven van alledag, ook bij feestelijke gelegenheden niet open staan voor de gevoelens van blijdschap en dankbaarheid, ook dan niet echt kunnen genieten. In een wereld waarin alleen de grote dingen meetellen is het vaak moeilijk oog te hebben voor het kleine. Daarin moet een mens zich bewust oefenen.

Het begint al ’s morgens vroeg. We hoeven de kraan maar open te draaien en we hebben fris water. We hebben kleding voor elk seizoen. We kunnen genieten van een melodie die we opvangen via een radioprogramma of van een brief die we in onze brievenbus vinden. We zien op een grauwe dag plotseling de zon doorbreken, waardoor alles anders gekleurd wordt. We genieten van spelende kinderen op het schoolplein, vrolijke stemmen klinken door tot in de huiskamer. Onderweg naar het winkelcentrum ontmoeten we iemand die juist dan een vriendelijk woord nodig heeft en dankbaar is voor deze ontmoeting. Wanneer we oog hebben voor de kleine vreugden in het leven van elke dag vinden we ook wegen anderen er in mee te laten delen. Een bezoekje aan een buurvrouw die weinig contact heeft, een kaart aan iemand in het ziekenhuis, een groet vanuit de vakantieplaats aan iemand die weinig post ontvangt, omdat ze zelf niet schrijven kan.

Juist in de kleine dingen kan liefde tot uiting komen. Iemand heeft eens geschreven: alle vreugde die we brengen, keert terug in het eigen hart. In zijn schepping heeft God veel kleine vreugden te ontdekken gegeven. Het hele jaar door kunnen we in de natuur dingen ontdekken waarover we ons verwonderen en waarvan we genieten. We leven in een tijd waarin de wonderen van de natuur ons door middelen van techniek getoond worden als nooit tevoren. Het zou goed zijn wanneer we het weer leerden de mooie dingen in het leven van alledag bewust te registreren. Ons leven zal er rijker door worden. We weten dan ook weer duidelijker hoeveel er te danken is, hoeveel dank er toekomt aan onze God.

Heer God, geef ons open ogen voor het vele goede dat wij uit Uw hand ontvangen. Geef ons een tevreden en dankbaar hart en laten wij niet vergeten dat het niet vanzelfsprekend is dat wij zoveel hebben. Leer ons dankbaar te zijn en U de eer te geven.

Namens het moderamen,
Gerrie Koopman