2017-10 – Waar een Woord is, is een weg, kerk 2025

De toekomstvisie van de Protestantse Kerk in Nederland staat beschreven in de definitieve versie van de nota ‘Kerk 2025: Waar een Woord is, is een Weg’ die in januari 2016 is verschenen.

De nota begint met een verwijzing naar het verhaal van de uitzending van de leerlingen zoals het in het Marcus evangelie staat: “Toen Jezus ooit zijn leerlingen twee aan twee uitzond, gaf Hij hen de opdracht geen overtollige ballast mee te nemen. Geen geld, geen twee hemden. Wel sandalen voor onderweg.

Aan het ontstaan van deze nota is een uitgebreid traject vooraf gegaan. Sinds november 2014 denkt de generale synode van de Protestantse Kerk na over de toekomst van de Kerk. In april 2016 besprak de generale synode de verdere uitwerking van de uitgangspunten van ‘Kerk 2025 – Waar een Woord is, is een weg’. In het bijzonder wat betreft de inrichting van de kerk.

De organisatie van de Protestantse Kerk in Nederland – en dus ook van de plaatselijke gemeenten – gaat veranderen. Die wordt eenvoudiger. Hierdoor ontstaat er meer ruimte voor de inhoud – het geloof.

Het geloof en de geloofsgemeenschap zijn belangrijker dan de organisatie van de kerk. Het gaat niet om het regelen, maar om geloven. Toch lijkt de organisatiestructuur soms de inhoud in de weg te zitten. Die geluiden hoort de synode vanuit het land. Als reactie daarop is de nota ‘Kerk 2025: Waar een Woord is, is een weg’ geschreven.

De inrichting van de organisatie van kerk zal zo transparant mogelijk moeten uitdrukken wat de basics van de kerk zijn. De inrichting van de kerk zal maximaal ruimte moeten geven aan met name de plaatselijke gemeenten en de inrichting van de kerk zal eenvoudig moeten zijn. Kortom, transparant, ruimte en eenvoud zijn de sleutelwoorden voor de reorganisatie van onze kerkelijke organisatiestructuur.

U als gemeentelid zult niet direct wat merken van die veranderingen waaraan gewerkt wordt.

De kerkenraden van de plaatselijke gemeenten krijgen de gelegenheid om te reageren op de kerkorde wijzigingsvoorstellen die gedaan worden door de synode. Op en/of aanmerkingen die worden gemaakt door de plaatselijke gemeenten worden gebundeld door de classes. De classes vergadering behandelt de inbreng van de plaatselijke gemeenten en brengt namens die gemeenten advies uit aan de synode.

Nieuwsgierig geworden over het traject kerk 2025 bezoek dan de site www.protestantsekerk.nl/kerk2025.

Namens het moderamen, voorzitter Roelof Timmerman

Dit artikel verscheen in Onderweg 19e jaargang, editie 10 (november 2017)