Agenda

Data om te onthouden:

2018
9 december: Intrededienst ds. J. M. T. Paas-Feenstra
16 december: Koffiedrinken na de dienst
24 december: Kerstfeest Pesse in De Wenning om 20.00u
25 december: Kerstdienst om 9.00u en 10.30u
31 december: Oudjaarsavonddienst om 19.30u

2019
1 januari: Nieuwjaarsochtenddienst om 10.00u
5 januari: Oudpapieractie
6 januari: Koffiedrinken na de dienst
7 januari: Inleveren kopij kerkblad
9 januari: Vergadering kleine kerkenraad
14 januari: Passage: in geuren en kleuren door de Bijbel
15 januari: Vergadering grote kerkenraad
20 januari: Koffiedrinken na de dienst
20 januari: Sonarbijeenkomst