Agenda

Data om te onthouden:

2019
14 april: Dienst samen met Protestantse Gemeente Ruinen
14 april: PaasChallenge Sonar
28 april: Afscheid en bevestiging ambtsdragers
29 april: Inleveren kopij kerkblad
1 mei: Vergadering Moderamen
4 mei: Dodenherdenking: 19.30u bij De Wenning en dan naar de begraafplaats
7 mei: Vergadering Taakgroep Organisatie & Beheer
8 mei: Vergadering Kleine Kerkenraad
8-11 mei: Ontmoetingsfestival
10 mei: Verschijning kerkblad
14 mei: Vergadering Taakgroep Kerk & Samenleving
18 mei: Open huis fam. Paas van 15.00-16.30u
19 mei: Sonar-bijeenkomst