Agenda

Data om te onthouden:

2019
19 juni: Gemeenteavond
23 juni: Sonardienst
2 juli: Vergadering Taakgroep Onderhoud & Beheer
3 juli: Vergadering Moderamen
6 juli: Papieractie
8 juli: Inleveren kopij kerkblad
10 juli: Vergadering Kleine Kerkenraad
16 juli: Vergadering Taakgroep Kerk & Jeugd
19 juli: Verschijnen kerkblad