Agenda

Data om te onthouden:

2019
19 januari: Start actie Kerkbalans
20 januari: Koffiedrinken na de dienst
20 januari: Sonarbijeenkomst
22 januari: Vergadering Pastoraat
2 februari: Sluitingsdatum aandragen ambtsdragers
3 februari: Officiële opening nieuwe kerkzaal
4 februari: Inleveren kopij kerkblad
5 februari: Vergadering Taakgroep Organisatie & Beheer
6 februari: Vergadering Moderamen
17 februari: Viering Heilig Avondmaal (10.00u)
11 februari: Passage – Jaarvergadering
14 februari: Schilderclub
12 februari: Vergadering Taakgroep Kerk en Samenleving
13 februari: Vergadering Kleine Kerkenraad
2 maart: Oudpapieractie