Agenda

Data om te onthouden:

2020
2 februari: Inleveren spaarpotjes ZWO
21 januari: Vergadering Kerkenraad
4 februari: Pastorale Raad
5 februari: Vergadering Moderamen
11 februari: Vergadering Kerk en Samenleving
12 februari: Gemeentevergadering
13 februari: Vergadering Kleine Kerkenraad