Agenda

Data om te onthouden:

2022

03 januari Organisatie en Beheer
05 januari Moderamen
06 januari Kerk en Jeugd
10 januari Uiterste inleverdatum kopij Onderweg
10 januari Passage
11 januari Kerk en Samenleving
15 januari Papieractie !!
18 januari Pastorale Raad
19 januari Kerkenraad