Agenda

Data om te onthouden:

2019
18 augustus: Tentdienst Pioniersveld
22 juli-13 augustus: Vakantie predikant
12 augustus: Inleveren kopij kerkblad
3 september: Vergadering Taakgroep Onderhoud & Beheer