Kerkblad

Onderweg is het kerkblad van de Protestantse Gemeente te Pesse.
Het kerkblad verschijnt 12 maal per jaar.
Op deze website vindt u de agenda en de meditatie van de voorkant van het blad terug.

Kopij op papier kan ingeleverd worden bij Lage Landkamp 23 of bij Grootslag 24.
In te leveren kopij graag voorzien van afzender en telefoonnummer, i.v.m. contact opnemen bij eventuele onduidelijkheden.

Bij voorkeur krijgt de redactie de kopij digitaal aangeleverd. Deze kopij gaarne in Word (of ander tekstprogramma) en foto’s in jpg-formaat. Liever geen bijna onbewerkbare bestanden als pdf.

Inleveren kan via het e-mailadres .