22-08-2021 – Doopdienst

Een feestelijke zondag! 

De deur van de Ontmoetingskerk staan wijd open. Ouders met kinderen op de arm of aan de hand, opa’s en oma’s, familie en vrienden van de dopelingen stappen de kerk binnen. Gemeenteleden vullen de achterzaal van de kerk omdat we nog steeds afstand moeten houden en dan is de ruimte in de kerkzaal alleen niet voldoende. Maar ook daar is de beamer aanwezig  om zo de dienst te volgen. 

Drie ouderparen laten deze dienst hun kinderen dopen, altijd weer een bijzonder gebeuren. Het doet ons weer herinneren aan onze ouders die met ons ook bij het doopvont stonden.  

De muziekgroep heeft liederen ingestudeerd en natuurlijk mogen we ook meezingen samen met hun enthousiasme. 

Wanneer de kindertjes binnen gebracht worden en bij de ouders in de armen gelegd, gaat de doop beginnen. Voor de kleintjes een overgang naar een volle kerkzaal met muziek en zang en een dopeling laat dat even goed horen. Dat geeft niet: bij God mag je jezelf zijn en zeggen wat je voelt. 

Het water wordt door grote broer Joas samen met zijn moeder opgehaald vanuit het doopvont achter in de kerk. En om de beurt worden de kindertjes ten doop gehouden. Dominee spreekt de doopwoorden uit met een zegen voor ieder kindje. 

De tweeling meisjes Malou en Suze Luth, Victor Bernd Willem Hammerschmidt en Matz Luuk Berghuis. 

Hun moeders hebben al een mooie wens in versvorm opgezegd en de muziekgroep zingt “Wij dopen je met water als een teken van Verbond”.

De doopvragen worden door de ouders beantwoord en de dominee loopt apart naar de hal om tussen beide delen van de gemeente te gaan staan en hen te vragen of ze deze kindertjes in hun midden zullen ontvangen en voor hen bidden. En ook de gezinnen opnemen in onze kerkgemeenschap.  

Alle kinderen mogen vooraan bij de dominee komen om even te praten over de doop en ze mogen cadeautjes geven ook namens de kindernevendienst . Onder andere “Een kindje op moeders schoot “(plantje).

De preek gaat over de doofstomme man die door Jezus wordt genezen: “Effatha: Ga open”. De kern van de preek is dat we allemaal mogen ervaren en steeds weer mogen weten dat we een geliefd kind van God zijn. Dwars door alle gebeurtenissen in ons leven waarin we ons opgesloten of alleen voelen. Niet begrepen of onmachtig om een oplossing te vinden. Wij zijn en blijven Gods geliefde kinderen. 

We krijgen allemaal de Zegen van God mee voor de komende week om mee te leven en om uit te delen. 

Dan is er koffie en thee of ranja voor ieder die dat wil.  Er maken velen even tijd om de doopouders te feliciteren.