13-06-2021 – Maaltijd van de Heer

Een dienst waarin we weer met orgelspel worden begroet. Voor het eerst is dit weer mogelijk  en we mogen zelfs het laatste lied zachtjes met elkaar meezingen! 

“Levend water” is de spil voor de preek. Het verhaal van Jezus en de Samaritaanse vrouw bij de put. 

Wat is “levend water”? Een verhaal bij de bron  van Jakob. Meerdere verhalen zijn er in vooral Genesis van vrouwen die bij een bron zitten. De diepere betekenis van in dit geval een schrandere vrouw die op een dood spoor zit en waarvoor de toekomst dood lijkt. Herkennen we ook bij onszelf: hoe kan het niet ineens donker worden in ons leven. In Israël zijn Joden en Samaritanen na de ballingschap geheel uit elkaar gegroeid. Ze lopen met een boog om elkaar heen en herkennen elkaar niet meer als kinderen van God. Maar Jezus heeft geen boodschap aan deze toestand. Hoe gaan wij om met mensen die anders zijn? De vrouw had al vijf mannen gehad… Ja dan is ons oordeel al klaar toch? 

Jezus kijkt er dwars doorheen. Jezus ziet de eenzaamheid in haar hart, ziet het doodgelopen leven van haar, van ons en van ieder mens. Jezus verstaat haar. En zij komt gaandeweg het gesprek tot de ontdekking dat dit de Enige mens is die haar begrijpt. Hij die mij ziet zoals ik ben, dieper dan ik mijzelf ooit ken. En als ze zover is laat ze haar kruik staan en rent ze naar de stad om de mensen bijeen te roepen. Ze stroomt over van levend water.

Liefde, vergeving en een nieuwe toekomst. We vieren samen het avondmaal thuis en in de kerk en ervaren een stukje van het weer op weg mogen gaan. “Levend water uit de Bron”, Jezus de Messias.