23-05-2021 – Pinksteren

Vandaag zijn er voor het eerst weer gemeenteleden die de dienst mogen bijwonen. Het voelt heel feestelijk aan dat dit nu weer mogelijk is. En in de achterzaal zijn weer kinderen van de kindernevendienst aanwezig. Zij gaan deze dienst een theatervoorstelling zien over Fars de grondgraver. Het wordt een blijde dienst met, hoe kan het ook anders, aandacht voor de Heilige Geest. Het gaat over de vruchten van de Heilige Geest. Wat doet de Geest met ons en voor ons? Zachtmoedigheid, vertrouwen, betrouwbaarheid, vriendelijkheid, zelfbeheersing. Het is de Liefde waarin die vruchten kunnen groeien! De Geest leert ons elkaar te verstaan (te begrijpen, hoe anders die ander ook is aan de buitenkant). Wat ook de verschillen zijn door de Liefde van God geeft de Geest ons de moed om een weg te vinden naar die ander. En wat zijn er veel anderen in de wereld dichtbij en veraf. We zullen dan zelf ook veranderen en vrucht dragen: geduld, vriendelijkheid, zachtmoedigheid en steeds verder groeien als kind van God. Na de zegen gaan we geïnspireerd naar ons huis en onze plaats in de maatschappij.