12-2020 – Advent

Avondmaalszondag en derde advent

Voorin de kek staat onder een doek het avondmaal stel klaar voor gebruik.

En naast de aanwezigen op een stoel voor iedereen brood en wijn. Zorgvuldig de vorige dag klaargemaakt door de diakenen. Ook de kijkende gemeenteleden die daar prijs op stelden hebben thuis hun deel ontvangen. Het is bijzonder om zo toch samen bij God aan tafel te mogen komen. Toch samen ondanks de beperkingen. Wat een zegen dat dit zo kan. 

Vooraf stappen twee kinderen binnen die de adventskaarsen aan mogen steken. Deze keer alweer drie. Het schiet al op: het kerstfeest komt in het zicht, nog even geduld. 

Bij de feestelijke adventsfiets voorin de kerk krijgen ze evenals de vorige zondagen van de dominee een mooie rol mee met afbeelding van hun onderwerp. En dan gaan de twee weer naar de andere drieëntwintig kinderen in de achterzaal waar ze aan hun adventsproject werken.

Het wordt een mooie dienst met bemoedigende woorden en als we met elkaar na afloop de zegen van onze Vader meekrijgen dan weten we nog niet dat dit voorlopig weer de laatste dienst zal zijn dit jaar waarin we met een groepje in de kerk mogen komen. 

Des te mooi dat die maaltijd ons allen en ook de kijkers thuis een hart onder de riem steekt. 

God laat ons niet alleen modderen, Hij gaat mee en is erbij. Om ons heen en troost als een moeder of een vader. En ook de kinderen die de nevendienst zo enthousiast bemensen zullen thuis niet alleen gelaten worden. Jezus is gekomen voor iedereen die het maar horen wil. Hun kerstlantaarns die straks worden aangestoken met kerst geven een stukje van Het licht door dat kwam in onze donkere dagen. 

Houd vol en krijg moed rondom de kribbe!