07-07-2019 – Overstapdienst ‘Waar wil je heen?’

Aanleiding van het thema van deze dienst is het afscheid dat drie kinderen nemen van de kindernevendienst omdat ze na de vakantie naar de brugklas gaan. Voor hen is het een begin van keuzes maken, ook al in hun jonge leven. 

In de kerk staat een wegwijzer met een vreemde aanwijzing. Welke weg moet je nemen? Wat is de goede weg? Op de wegwijzer staat de Hebreeuwse naam van God: Ik ben die ik ben, Ik ben er altijd bij. Met de kinderen bekijkt onze dominee Marianne Paas de aanwijzingen op de wegwijzer. Die blijkt ook nog een andere kant te hebben. En daarop staat duidelijk de goede en de verkeerde kant. 

Zelfs als je de verkeerde kant kiest blijft God (Jezus) bij jou in de buurt. Ook dan is er de mogelijkheid om weer op de goede weg terug te komen. 

De drie afscheidnemende kinderen, Wout, Kirsten en Paula, komen nu naar voren met hun ouders. Ze hebben alle drie een doos bij zich met lieve en leuke dingen erin. Ze vertellen erover aan de gemeente en laten er wat van zien. Hun ouders hebben ook een aandeel in de dienst en vertellen iets of lezen een gedeelte in afwisseling met de kinderen. Keuze van liederen is in overleg gebeurd. Ze krijgen een zegen mee op weg naar de nieuwe toekomst en zowel de kinderen, als wij als volwassenen bezien met elkaar heel duidelijk dat het op weg gaan op de weg van Jezus niet zo simpel is. Dat vergt iedere dag weer keuzes maken en overleg met onze God. Vallen en opstaan.

Voor de kinderen een aanwijzing om met anderen te praten over God en dat kan o.a. bij catechisatie, Sonar, vriend(inn)en, (groot)ouders of anderen. Ook de kerkdienst geeft uitleg om te zien wat God belangrijk vindt.

Al doende zullen we groeien. Niet alleen de kinderen, maar ook wij. We zijn nooit te oud om te leren wat Gods weg met ons is. Hij blijft erbij en zijn geduld en Zijn zegen getuigen van Zijn enorme liefde voor zijn kinderen.

De drie jongeren krijgen een boekje mee met aanwijzingen over overleven in de brugklas met daarin ook aanwijzingen over God. Ook krijgen ze een beschermengeltje wat als symbool meegaat op hun levensweg. De kinderen van de kindernevendienst hebben handjes gemaakt met tekst erop en het drietal krijgt een knapzak mee op reis met daarin ook o.a. een rol King pepermunt (de Koning gaat ook mee!)

Samen bidden we als afsluiting van de dienst voor allen die het zo nodig hebben. Ook voor het drietal en hun ouders wordt gebeden en gedankt.

Wout, Kirsten en Paula moeten er ook op kunnen vertrouwen dat ze in onze gemeente de ruimte krijgen om zich te ontplooien. Dat is belangrijk. Samen kunnen we dan op weg gaan, met Jezus als onze gids. 

We zingen mooie verzen en een filmpje geeft ook weer wat we de kinderen zo graag willen meegeven. Samen zingen we elkaar de zegen toe. 

In plaats van het handjes geven wat volwassenen doen gaan de drie jongeren de handen uit de mouwen steken en met de kosters voor iedereen koffie, thee en ranja in schenken. Dat is een prima keuze en iedereen laat het zich goed smaken.