23-06-2019 – Sonardienst ‘We Are One’

Een dienst waarin we met elkaar het thema behandelen op een manier waarop de jongeren bij de Sonardienst dat ongeveer doen. Een afwisselend geheel van doen, denken en luisteren met eigentijdse film en muziek maar met de Bijbel als leidraad. 

Onder stoelen op de grond liggen puzzelstukken die op een groot scherm voor in de kerk moeten worden aangebracht. Het is een heel gezoek en heel velen doen er met plezier aan mee. Het blijken allemaal foto’s te zijn van gemeenteleden en zo vormt het samen een afbeelding van de gemeente. En zoals er in Korinthe staat is iedereen anders maar vormen we samen het lichaam van Christus. Jezus dringt er bij ons op aan om één te zijn. Niemand kan gemist worden, iedereen is belangrijk. 

De dominee geeft de mensen in de kerk opdracht om de vragen op het vel papier met het stuk uit Korinthe in groepjes te overdenken. In die tien minuten gaat zijzelf met de kinderen van de kindernevendienst de kerk uit, naar buiten. Op dat zonnige plein wordt ook overlegd welk lichaamsdeel je nu eigenlijk heel erg belangrijk vindt. En dat is nogal verschillend. Samen ervaren de kinderen dat het goed is om met elkaar te zijn. En zeker bij het spel met een blinddoek voor is het goed om elkaar ook wat te helpen. 

Na die acties komt de preek die ook heel duidelijk aangeeft hoe belangrijk Jezus het vindt dat wij elkaar respecteren. Want, zoals al bleek uit de antwoorden op de denkvragen, we hebben overal onze eigen gedachtes over. Toch kun je samen gemeente zijn als je maar niet je eigen mening als de waarheid gaat promoten. Want dat geeft tweespalt en zeker geen eenheid. Elkaar de ruimte geven en elkaar aanvaarden. 

Het is een leuk gezicht hoe de dominee als “Herder” steeds weer met taaie volharding onwillige puzzelstukken die de grond zoeken voorziet van een nieuw stuk plakband en weer op hun plaats plakt, ondertussen onverstoorbaar haar verhaal vervolgt en dit zelfs inpast in haar preek. Het is symbolisch voor een groep mensen die heel verschillend zijn, maar die als het erop aankomt elkaar in Jezus vasthoudt en opzoekt. Want Hij is ons middelpunt, ons Hoofd. 

Het “puzzelstuk” wat Jezus aan onze wereld toevoegde was zijn leven, sterven en opstaan. Zijn hemelvaart en Zijn Geest die ons wil helpen. Daarvoor moest het puzzelstuk worden bijgeknipt (lijden en sterven) om te passen in onze wereld. Hij heeft dat voor ons gedaan en hoopt dat wij allemaal één zijn in Hem. 

Een prachtige dienst die zeker veel mensen heeft aangesproken. En voor anderen was het wel even wennen. Mooi dat ook in een andere manier van dienst houden toch zo veel aan bod komt op een eigentijdse manier.  

Een compliment voor predikant, Sonar, gemeenteleden en jongeren. Ook de beamerleden die dit ook weer ondanks strubbelingen keurig hebben opgelost. En Petra en Gerrie voor hun goede zorgen als koster. 

Na afloop heerlijk samen napraten in de schaduw buiten. Met koffie en cake.