09-06-2019 – Pinksteren

Een prachtige dag met een bijzondere dienst. Pinksterfeest is een feest van vuur en wind en van in vuur en vlam staan. De kerkelijke kleur is rood: vuur, liefde en feest. 

Het liturgische bloemstuk voorin de kerk laat dat prachtig zien, heel mooi samengesteld met rode vlammende bloemen. Daarboven drie ballonnen gevuld met de wind als symbool hoe wij groeien en leven mogen van de wind die aanrukt uit de hoge. Het touwtje is de lijn naar boven, naar God die ons verbindt en vasthoudt maar wij mogen Hem ook vasthouden. Hij laat ons niet glippen uit zijn handen maar wil ons steeds weer vullen met zijn Geest. 

Onze dominee Marianne Paas leest met ons uit de Bijbel. Het verhaal van Pinksterfeest in Jeruzalem en van Jezus die op de avond van de dag dat Hij is opgestaan ook de discipelen die verscholen zitten achter een gesloten deur vertelt over de Heilige Geest. En die zijn adem over de discipelen heen blaast. 

Zoals God in het scheppingsverhaal de mens tot leven wekt!

“Wie van jullie weet wanneer hij of zij het laatst in vuur en vlam stond?“

We aarzelen om antwoord te geven… en toch weten we wel in ons eigen leven iets te noemen.

Maar vaak is het zo ver weg en zijn er allerlei redenen om de deur van ons hart dicht te houden.

Dan kan de Geest niet uit de voeten bij ons. Soms moeten we iets opruimen in ons hart zodat er meer ruimte komt voor De Geest van God. Dan durven we weer beter en dan zien anderen aan ons dat we iets uitstralen van vertrouwen op onze God. 

De Geest wil zo graag het kleine vuurtje in ons hart weer aanwakkeren. Bijna geblust of opgebrand lijkt het wel eens. Maar we mogen erom vragen en vertrouwen dat het Licht van Gods Liefde door de Geest nog beter gaat werken. “Geestkracht“ wil hij ons geven.

Dan gaat er wat van ons uit zoals de zaadpluisjes van de paardenbloem die overal heen worden geblazen door de wind of door een kind dat ertegenaan blaast. De kinderen van de kindernevendienst krijgen de uitleg te horen. Zoeken ook op de glasmozaïek van de tafel naar de kleurige afbeelding van Pinsteren. 

Marianne geeft ons de zegen mee van Vader, Zoon en Heilige Geest. 

Dan is er bij het uitgaan van de kerkzaal voor de kinderen een ballon aan een touwtje die feestelijk hoog boven de hoofden stijgt. 

En bij het koffieloket hangt een slinger van vlaggetjes die de kinderen vanmorgen hebben gemaakt Vlaggetjes waarop iets moois staat geschreven. Iets wat ze door willen geven aan anderen. 

Mooi om te lezen en een stukje pluis van de paardenbloem. Wij als grote mensen krijgen een kaartje mee wat we op onze beurt kunnen geven aan anderen.