05-2019 – Ontmoetingsfestival

Het Ontmoetingsfestival begon op woensdag met een middag voor de kinderen. Naast muziek en theater was er aandacht voor een workshop schilderen. Ongeveer 40 kinderen bezochten de bijeenkomst.’s Avonds was er een zangavond met o.a. onze eigen zang- en muziekgroep die een heel mooi repertoire liet horen waar we van hebben genoten (en waar we ook heel trots op zijn). Daarna zong mevr. Ada Waninge onder eigen begeleiding psalmen en liederen in het Drents. Ondanks dat haar partner er niet bij kon zijn, was het prachtig en ook ontroerend. Het Drents heeft toch iets heel eigens voor de Drent. Ook de aanwezigen mochten meezingen, afwisselend de manluu en de vrouwluu. Ook de verzen van Daniël Lohues werden met plezier aangehoord. Even een korte koffie- en theepauze en dan weer een nieuwe manier van zingen. Mevr. Rozemarie de Souza zong gospelliederen, vertelde erover en kreeg ons ook zover dat we allemaal uit volle borst meezongen en swingden op de melodie. Albert en Albert vormden een duo wat om en om met de aanwezigen zong. Een gospelsong over het land waar iedereen straks zal komen en vrij zal zijn. Rozemarie kreeg ons zelfs zover dat instrumenten de muziek een extra swing gaven. Een klein Drents cadeautje wordt de deelnemers uitgereikt door onze dominee Marianne. Na afloop werd er nog even in het ontmoetingshuis een drankje en een hapje gebruikt. Een hele geslaagde avond.

Op donderdag begon de dag in de ochtend met een ontmoeting in het ontmoetingshuis en kerk. Gezellig koffiedrinken en kijken naar een schitterende serie natuurfoto’s van Lammert Metselaar van de omgeving van Pesse en het Dwingelderveld. Wat is de wereld prachtig bij ons in de buurt. Theun Krikke vertelde hoe hij de glasfiguren en -applicaties heeft gemaakt voor het liturgisch centrum, het doopvond, enz. Er is een boekje te koop met de uitleg en foto’s; prachtige gedaan. Ook is er een uitleg over de manier waarop er gedacht en gezocht is naar een goede verlichting van onze nieuwe kerk. Heel uniek voor het noorden. Mooi gedaan en goed om te horen hoe dit zo tot stand is gekomen. Licht is een spil in onze kerk en in ons Leven. Daarna een pauze met een kop koffie met iets erbij en ja hoor, dan komen Jennegien en Fennegien ons een bezoek brengen. Een gezamenlijk lied klinkt ook uit volle borst. Een komisch en humorvol gebeuren waarbij we ook uitleg krijgen over de Drentse “schutteldouk” (schoteldoek). Daarna volgen we de dames naar het ontmoetingshuis waar we een bingospel doen met een familiegeschiedenis als achtergrondverhaal. Jennegien is deze dag 40 jaar getrouwd met Albert en daar wordt even aandacht aan besteed. Ook de familie Poot is 40 jaar getrouwd. Gefeliciteerd. Dan begint de lunch die iedereen zich goed laat smaken. Heerlijk en met dank aan de makers.
In de avonduren praten we in de kerk over de dorpskerk in beweging. Ook een hele goede avond waarin ook afgevaardigden meedoen uit de drie dorpskernen en uit Hoogeveen. Aftrap voor dit onderwerp en gesprek wordt gegeven door dr. Jolanda Tuma.
Na afloop van de gesprekken krijgen de panelleden een kleine Drentse attentie mee. Een hapje en een drankje zorgen voor een goede afsluiting.

De vrijdag was een prachtige, creatieve dag in het ontmoetingshuis. In de middag was er schilderen, fotograferen, portrettekenen, beeldhouwen met speksteen en kalligraferen. Afgewisseld met thee en koffie en voor de kinderen zelfs een zakje chips! In de avond was er keramieken, bloemschikken, vilten en veel gezelligheid. Nadien nog heerlijk napraten met een hartig hapje.

Zaterdag was alweer de laatste festivaldag aangebroken. Buiten staan zitjes waar best aardig gebruik van gemaakt wordt. De bezoekers komen verspreid over de dag binnen en krijgen een rondleiding, drinken een kopje koffie en proeven van de gezellige sfeer. Een organist gaat enthousiast een poos op het kerkorgel uiting geven aan zijn bewondering voor de nieuwe kerk en het gebouw. Heel vroeg, 7 uur in de morgen, gaat een dapper groepje al onder leiding van een gids een wandeling maken. Ook in de middag wordt er gewandeld in de prachtige natuur om ons heen. Feest ook in de natuur! Spelletjes, gezellig praten, begroeting van oud Pessenaren. En tegen etenstijd een barbecue voor alle vrijwilligers en belangstellenden. Hulde aan de koks en de staf die van allerlei lekkers klaarmaakten, neerzetten en al met al een pracht dag realiseerden. Kostersechtpaar petje af, organisatoren als stille werkers. Henriëtte van der Zwaag bedankte iedereen met een zelfgeschreven gedicht. Jan ten Caat speelde nog een poosje feestelijk op de accordeon en er werd zelfs gedanst op de muziek. Een foto van de boomtoppen met de blauwe lucht liet me bewust nadenken over alles wat we van Boven hebben gekregen in de laatste tijd. Zoveel Zegen dat we zeker ook wel mogen danken!