04-2019 – Stille Week

Op Witte Donderdag herdachten we de paasmaaltijd en de uittocht van Egypte, als voorloper van de komst van het Lam. “Waarom is deze avond anders dan alle andere avonden?” en daarop de instelling van het avondmaal door Jezus. Later deelden we ook brood en wijn in een grote kring samen in de kerk. 

Na afloop was er gelegenheid om met anderen de Passion te bekijken.

Op Goede Vrijdag beleefden we in de stille kerk het lijden van Christus wat vanuit de bijbel werd gelezen en werd afgewisseld met zingen. De eenvoudige Bijbelwoorden gaven heel duidelijk weer wat Jezus voor ons overhad. Onopgesmukt en doordringend in ons hart. 

De kaarsen op tafel, die Jezus met zijn elf discipelen uitbeelden, werden uitgeblazen. Het kruis van de paasopstelling droeg deze avond een doornenkroon. En bij het verlaten van de kerk werd er een steen voor de ingang van het graf gelegd. Prachtige weergave van de lijdensgeschiedenis. 

Op Stille Zaterdag kwamen we laat bijeen. De paaskaars is weg en de kerk is donker bij het binnenkomen. Alleen op de tafel de uitbeelding van de hof met het graf en de steen ervoor gerold. 

“Als alles duister is ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft” zongen we.

Langzaamaan gaat het zingen en de gesproken woorden over in de komst van het Licht!

De paaskaars wordt brandend binnen gebracht en op de standaard gezet. Het licht en de vreugde breken door: “De Heer is opgestaan!” bij het aanbreken van de morgen van de eerste dag. Op de tafel wordt het graf opengedaan en de bloemen geuren rond het open graf. Wij mogen allemaal een kaars aansteken en het licht van de paaskaars en de opstanding doorgeven aan de anderen, meenemen naar onze huizen en er mee aan de slag gaan… “Licht dat nooit meer dooft!”

Buiten staan we nog in het donker in een grote kring om dit te zingen tegen het duister in.