28-04-2019 – Bevestiging ambtsdragers

Vandaag nemen we afscheid van ambtsdragers en contactpersonen die jarenlang hebben gewerkt in de gemeente. Veel van hen hebben een extra tijd doorgewerkt omdat de omstandigheden zo waren dat er nog geen vervanging was.

Dominee Marianne Paas preekt over de Emmaüsgangers en belicht die mannen als gewone mensen die hun twijfels en gedachten hadden na het sterven van Jezus. Een pracht schilderij op de beamer geeft weer dat er zich een derde man bevindt naast die twee mannen. Jezus, die ons nooit alleen laat modderen maar die erbij is. Die met hen en met ons optrekt, meeloopt. De Emmaüsgangers herkennen hem na een hele poos uitleg pas als ze samen eten en Hij het brood breekt.

Wij mensen hebben Hem nodig en dan ineens breekt de vreugde van Zijn nabijheid weer door in ons leven. Zien we met andere ogen. Wij, als gemeenteleden, en ook de nieuwe ambtsdragers hebben steeds weer die nabijheid van Jezus nodig. Om weer verder te kunnen, elkaar te bemoedigen de dingen van alle dag te doen en ons leven te leven. Leven met uitzicht. De aftredende ambtsdragers worden toegesproken door de dominee met voor ieder een typerend plaatje. Als blijk van waardering een vaas met bloemen om thuis van na te genieten. En dan treden de nieuwe mensen aan om de lege plaatsen weer op te vullen. Niet in eigen kracht maar ook met het besef dat Jezus erbij is. Ze krijgen de zegen uitgesproken boven hun hoofd. En de gemeente zingt hen Gods zegen toe. Kerkrentmeesters, nieuwe contactpersoenen: iedereen krijgt een applaus voor wat gedaan is en wat opgepakt zal worden. De kinderen van de nevendienst hebben enorm hard gewekt aan een mooie plaat met tekst en die delen ze uit aan alle vertrekkende werkers en natuurlijk ook aan de nieuwe lichting. Die laatsten krijgen van de gemeente ook een mooie bloem als bemoediging.

Prachtig om te ervaren dat er weer is voorzien in de behoefte van onze kerk en dat er weer genoeg handen zijn die het werk aanpakken. Het is de Heer die erin voorziet als het nodig is. Dank aan Hem! Wij als gemeenteleden krijgen de opdracht voor hen te bidden om kracht en wijsheid.

Het is een prachtige blijde dienst en na afloop worden er handen geschud en heel wat liters koffie en thee gedronken. Limonade niet te vergeten. En de kindertjes die smullen…