31-03-2019 – 4e zondag van de veertigdagentijd (Doopdienst)

Een feestelijke dienst met de eigen muziek- en zanggroep en onze predikant Marianne Paas.

De kerk is vol en ook in het gemeenschapscentrum viert een groep mensen de doopdienst met ons mee. 

Vandaag wordt Joaz Niek Berghuis gedoopt en zijn vader en moeder houden hem ten doop.

Er wordt gezongen ‘Welkom in ons midden’ en volblijheid zingen we allemaal mee. 

De dopeling wordt voorgesteld aan de gemeente. Zijn naam, Joaz Niek, wordt genoemd door zijn ouders.

Vader Hetto leest een gedicht voor en moeder Henrieke zingt ‘Samen voor altijd’.

Gemeente en in het bijzonder grootouders en naaste familie omringen hen en de kinderen mogen komen kijken van dichtbij als de kleine man wordt gedoopt.

Water wordt in het doopvont gegoten door de grootvader en de dominee sprenkelt wat water op het hoofdje van Joaz als teken van het verbond wat God met hem wil sluiten. Een heel mooi moment wat ook ons weer herinnert aan onze doop en Gods belofte. “Ik doop je In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest”.

De doopvragen worden aan de ouders gesteld en worden door de ouders met een volmondig “Ja van harte” beantwoord. Ook de gemeente belooft om met dit jongetje samen de weg te gaan van Gods koninkrijk.

De preek gaat over de Verloren zoon en de dominee belicht de situatie van de beide zonen en de vader. Op het schilderij van Rembrandt, wat we op de beamer even kunnen zien, staat de vader gebogen over zijn knielende zoon. Zijn handen liefdevol om zijn jongste heen. Opvallend zijn die handen. Het zijn een vrouwenhand en een mannenhand. Alsof de schilder in die tijd al aan wilde geven dat deze vader een beeld is van onze Vader in de hemel die voor ons een liefdevolle Vader en een beschermende Moeder is. En beide zonen mogen die liefde ervaren. Ook de (verloren) oudste.

Wij (ook eigenlijk vaak beide zonen in ons hart) mogen onszelf en onze kinderen in die liefde van God veilig weten. ‘Thuis komen’ geldt voor iedereen die zoekend en met vallen en opstaan door het leven gaat. Want Vader wacht op ons! 

We zingen als afsluiting ‘Ga met God’. We mogen Gods Zegen meenemen de nieuwe week in.