24-03-2019 – 3e zondag van de veertigdagentijd (Jeugddienst)

Het kerkgebouw stroomt vol en al ruim voor de aanvangstijd wordt de achterzaal gebruikt door de velen die geen plekje meer kunnen krijgen. Gelukkig is er overal een beamer en kan de dienst goed gevolgd worden. 

Er is veel jeugd en dat geeft een bijzonder blij gevoel bij de aanwezigen. 

Een gelegenheidskoor met muzikale begeleiding zingen liederen en lokken de mensen uit om mee te zingen. De stemming zit er goed in. 

Het thema voor de dienst is ‘Een nieuw begin’ en zowel catechisatiegroep 17/18 als de jeugddienstcommissie hebben zich over dit onderwerp gebogen. 

Voor de kinderen van de kindernevendienst is er naast hun project ook tijd voor Zacheüs. Dominee Marianne heeft een gesprekje met hen en er wordt een filmpje getoond over Zacheüs. 

Verschillende jongeren hebben een taak in deze dienst en de dominee preekt n.a.v. de gesprekken die ze hebben gehad. 

Zacheüs is een kleine man en zo op het oog anders dan wij. Toch blijken we allemaal wel wat op Zacheüs te lijken en als we goed opletten zijn er in onze omgeving ook veel Zacheüssen. Jezus ziet hem echt, zoals hij diep van binnen is. Jezus roept Zacheüs uit zijn boom en bij Jezus wordt hij een ander mens. 

Mooie solozang door Marit onderstreepte de inhoud van de dienst. 

Met dank aan de jeugddienstcommissie en de catechisatiegroep voor hun inzet.

Bloemen voor onze dwarsfluitiste die gaat stoppen met haar deelname aan de muziekgroep. Jammer maar we wensen haar alle goeds bij de dingen die ze nu op gaat pakken. 

Gezellig napraten bij de koffie in de gemeenschapsruimte waar ook kaartjes worden geschreven voor mensen die een groet kunnen gebruiken.