2019-02-03 – Opening Ontmoetingskerk

Heel veel is eraan voorafgegaan. Veel moest er worden opgebroken. Veel gemist. Afscheid nemen van wat was. Geen simpel gebeuren in die jaren en pijn en teleurstellingen zijn geen goede maatjes. 

Toch is er door de maanden heen gewerkt en gedacht. Hebben mensen hun twijfels overwonnen en hebben we met heel velen de schouders er onder gezet. Het werd een nieuwe start met een nieuwe indeling van de kerkzaal en met een gemeenschapsruimte die, evenals de kerk, uitnodigt om samen iets te beleven. 

Eerst is er de onthulling van de nieuwe naam: ‘Ontmoetingskerk’. En zoals de nieuwe dominee Marianne uitlegt, moet je eerst elkaar ontmoeten voor je verbinden kunt. 

Er zijn door Theun Krikke symbolische glasmozaïeken aan de preekstoel gemaakt. Het avondmaalstel en de paaskaars, de kom voor de doop en de lantaarn van de kindernevendienst worden op hun plaats gezet. 

De kinderen maakten toeters om op te blazen en er was muziek van orgel en een eigen muziekgroep met zang en instrumenten. 

Voor veel mensen vreugde en voor anderen ook een stukje moeite en iets wegslikken. De dominee draaide er niet omheen maar benoemde die dingen. En dat doet iedereen recht. 

Als besluit krijgen we voor het eerst in deze nieuwe zaal Gods Zegen mee naar huis. En daar mogen we van uitdelen. 

Bedankjes na afloop voor de bouwcommissie en de inrichtingscommissie. Al die handen van de mensen die hielpen met opbouw en afwerking. En ook de mensen die hebben gebeden voor alle plannen en voor een nieuwe start met elkaar als kinderen van onze Vader. Geloof maar dat ook die bidders heel veel hebben betekend want het is nog altijd: “Bid en Werk”. En bidden blijft belangrijk, ook in de nieuwe kerk. 

Oliebollen en nieuwjaarrolletjes symboliseren het oude voorbij en het nieuwe begin. Er is soep en er zijn broodjes, het is heel goed geregeld. Koster en vrijwilligers hartelijk dank!