2018-12-30 – Afscheid kosters

Zondag 30 december is het afscheid aangebroken van Hennie van Dijk als koster van de kerk.

Meer dan vijfentwintig jaar geleden begon ze samen met haar man Jaap als koster in de Kruispuntkerk. 

Samen waren ze trouw bezig met hun taak. En zelfs in de tijd dat haar man ziek werd en de zorgen groot waren bleef Hennie zoveel mogelijk op haar post. 

Na het overlijden van haar man Jaap waren het haar zonen die de eerste jaren hun moeder bijstonden in haar taak. Daarna kwam Johann op haar pad en samen hebben ze het al die jaren met veel plezier en inzet volgehouden. Jaren met ups en downs en niet te vergeten alle toewijding bij begrafenissen, doop- en huwelijksdiensten. De aandacht voor de gemeenteleden en zeker ook voor de jeugd. De onverwoestbare trouw waarmee Hennie en Johann er iedere zondag voor zorgden dat er een plek was voor iedereen. Ook in de tijd van verbouwing en afbraak. Zelfs in de school waar we ook diensten hebben gehad. Daarbij de vele vergaderingen niet te vergeten.

In een volle dienst werden ze in het zonnetje gezet. Jannie Moes hield een toespraak, namens de kerkeraard was er een woord van waardering. Henriëtte van der Zwaag (als hulpkoster) las een mooi gedicht voor waarin het werk en de inzet van Hennie en Johann werden bezongen. Het is voor de gewone kerkmens bijna niet voor te stellen en in te schatten hoeveel er op een koster neerkomt! Goed om daar nog eens bij stil te staan. Ook het nieuwe kosterechtpaar zal onze support nodig hebben bij hun werkzaamheden. Ook een koster is een mens en mag best eens een compliment krijgen. 

Een mooi ornament van glas werd aangeboden als aandenken. En er waren mooie bloemen en de gemeente had ook bijgedragen in een gift voor het kankerfonds dat Hennie en Johann als goed doel hadden aangemerkt. Ruim 300 euro wordt daar aan overgemaakt. 

De kinderen van de kindernevendienst hadden een felicitatie en een mooie tas gemaakt met het opschrift ‘Jij bent fantastisch!’. Die tas kunnen ze mooi meenemen op hun reis door Australië en Nieuw-Zeeland.

Hennie hield nog even een toespraakje om iedereen te bedanken, ook de jeugd van de catechisatiegroepen die hen hartelijke kaarten hebben gestuurd als blijk van waardering. 

En als een symbolische handeling werden Petra en Gerrie Koopman als opvolgers verblijd met een gloednieuwe veger en blik zodat ze aan de slag konden gaan.

Bij het koffiedrinken, waar het nieuwe kostersechtpaar Petra en Gerrie voor zorgden, was er gelegenheid om Hennie en Johann de hand te drukken. Daar werd massaal gebruik van gemaakt. Ze hadden nauwelijks tijd om een kopje koffie te drinken. Ook aanwezige zoon Michiel werd meegenomen in de gesprekken. In de kerkzaal werd nog een toneelstukje opgevoerd waarin Femmegien (Annie Schonewille) en Jannegien (Jannie Moes) zich in krachtige taal uitlieten over het werk van de scheidende koster. Heerlijk in het Drents en met humor en waardering ten tonele gebracht.

Daarna werden er ook weer veel handen geschud, knuffels gegeven en schouderklopjes uitgedeeld.

Gelukkig is het geen afscheid van de gemeente maar komen ze na hun rondreis weer terug als gewoon gemeentelid. We wensen hen een hele goede reis, een mooie tijd, en daarbij Gods zegen ook voor de komende jaren. Mocht u bezwaar hebben tegen publicatie van een foto op de website, neem dan a.u.b. contact op met de webredactie. Indien u niet in beeld wenst te komen kunt u dit aangeven bij de kerkfotografe.