2018-12-09 – Intrede ds. Paas

9 december was een bijzondere dienst voor de Protestantse Gemeente van Pesse. Om twee uur begon er een speciale dienst in de Mariakerk in Ruinen waar de nieuwe predikant, ds. Marianne Paas-Feenstra, aan de gemeente van Pesse wordt verbonden door consulent ds. Georg Naber, predikant te Ruinen.

Een bomvolle kerk getuigt van veel belangstelling. Het wordt een feestelijke dienst. Het thema is: “Ik geloof in een nieuw begin”

Muzikale medewerking wordt verleend door de muziekgroep van gemeenteleden uit Pesse met Femke als de dirigente. Mooie liederen waarin de gemeente ook wordt meegenomen en er afwisseling is.

Aan het begin van de dienst wordt de adventskaars aangestoken waarbij er een gedichtje gelezen wordt. Vanuit de kerkenraad wordt even een korte samenvatting gegeven over de tijd van vacant zijn en het zoeken naar een nieuwe predikant. Tot onze grote vreugde is dit gelukt. Dank aan God en aan alle leden van de beroepingscommisssie die zich hebben ingespannen om te zoeken naar een nieuwe dominee.

Dominee Naber leest het formulier voor de bevestiging en stelt de vragen aan Marianne Paas. Na een helder “Ja” op de gestelde vragen knielt Marianne neer en krijgt de zegen van God. Onder handoplegging bidt de gemeente zingend de zegenbede: “Zegen ons Algoede, neem haar in uw hoede en verhef uw aangezicht over haar en geef haar licht” en de ander twee verzen van de zegenbede.

Ook de gemeente belooft hardop dat ze hun nieuwe predikant met liefde zullen ontvangen en met haar samen zullen meewerken aan de dienst van de Heere Jezus Christus.

Dan gaat de nieuwe dominee haar werk beginnen. Eerst een moment met de kinderen van de kindernevendienst. Een hart met klepjes heeft ze meegenomen; een soort kerstkalender. De kinderen maken de luikjes graag open om te zien wat voor plaatje erachter staat. Allemaal dingen waar kinderen het heel druk mee kunnen hebben. De vraag is: is er eigenlijk nog wel tijd over voor God in ons hart naast al die andere dingen? Dat geldt natuurlijk niet alleen voor de kinderen die nu naar hun eigen bijeenkomst gaan. Er zijn twee Bijbellezingen; één uit Jesaja 30 (vers 15-19) en één uit Lucas 3 (1-6).

In de preek gaat het ook over het nieuwe begin wat gemaakt moet worden om Jezus te kunnen ontvangen. Daar moet soms voor opgeruimd worden en plaats worden gemaakt. Veel staat ons in de weg, ook in eigen leven karakter en omstandigheden. Alles wat er is gebeurd in de afgelopen jaren heeft ook niet echt de schoonheidsprijs verdiend. Van twee kerken, naar één en alles wat daarbij kwam én nu is bijna de nieuwe kerk gebouwd en verbouwd, samen met een nieuwe dominee. Onze God wijst ons een weg als we zijn hand pakken en dan mogen we thuis komen bij Hem. Soms door de woestijn zoals Johannes of het volk van Israël, door ziekte en donkere dagen.  Hij wacht op ons en belooft ons dat we niet uit zijn handen zullen vallen. Hij sluit ons in Zijn armen en houdt van ons!

We beluisteren het Drentse lied: “Kom nou moar naor huus” van Daniel Lohues.

De kinderen hebben voor dominee Marianne een leuk welkom gemaakt met een potje vol bijzondere bloemen en een mooie tas. Na collecte en zegen overhandigt de kerkenraad een boomstronk met plantjes erop. Ok een symbool van nieuw begin. Ook voor Marianne is het immers een nieuwe gemeente waar ze mee op stap gaat.

Rijen mensen feliciteren de nieuwe dominee en haar echtgenoot en heten haar persoonlijk welkom. De organist speelt enthousiast nog een poos door. Intussen staat in “De Bron” achter de kerk thee en koffie klaar voor iedereen. Ook daar is het heel vol en feestelijk. De mensen die gezorgd hebben voor alles wat nodig was om de gasten te onthalen hebben alle eer van hun werk.

Voldaan en blij vertrekt ieder naar eigen huis met een warm gevoel en een Zegen die we mee mogen nemen voor de eerste nieuwe week die weer voor ons ligt.

De dienst is hier voor leden terug te luisteren.Mocht u bezwaar hebben tegen publicatie van een foto op de website, neem dan a.u.b. contact op met de webredactie. Indien u niet in beeld wenst te komen kunt u dit aangeven bij de kerkfotografe.