2018-11-18 – Sonar- en Evangelisatiedienst “Geef mij kracht”

Vanuit de pittige vrieslucht stromen de mensen de kerk binnen. De zon in de rug en de koffie en ranja voor ogen. Lekker zo samen beginnen. De kerk is versierd zoals we al een beetje gewend zijn met kleurige parapluutjes. En de regenboog als omlijsting van beide deuren.

Harm Hoeve (orgel) en Roelanda van der Zwaag (dwarsfluit) begeleiden met veel animo de zang van de gemeente. Het is vol en dat is een heerlijk gevoel. Samen zingen en samen bidden. Zowel het kleurige programma als ook de beamer en de muziek werken samen.

Vragen om kracht. ‘Wat is kracht?’ vraagt Rolanda den Boon-Stapel aan de kinderen. Dat vinden ze wel lastig om uit te leggen. Maar geen nood, het wordt aanschouwelijk gemaakt. Met de ogen dicht trekken aan een touw en wie trekt er en hoe hard? En ga je dan mee of werk je tegen…?

De liederen omlijsten de preek prachtig. Het intermezzo van Harm zet onze gedachten aan het werk.

Bij het lied ‘Voor uw liefde Heer Jezus, dank u wel’ beginnen Marit en Harmina te zingen en gaandeweg komen er steeds meer vrouwen en meisjes zingend aangelopen die zich aansluiten bij het lied. Een heel mooi moment wat laat zien dat zowel jeugd als ouderen hun weg gaan met God. En dat ieder, jong en oud, die kracht krijgt van onze hemelse Vader. We hebben ook elkaar nodig om samen de weg te gaan.

Daniëlle ten Hoorn Boer legt uit waarom het kruis van de Sonar in de kerk staat. Iedereen mag daar een tekst afpakken als bemoediging. Op een leeg briefje mag je iets schrijven voor God. Dit wordt in een bakje gelegd en zal na afloop van de dienst buiten door een stoere jongen worden verbrand. Het blijft dus een geheim tussen God en jou. Er wordt veel gebruik van gemaakt.

Lief en leed uit de gemeente wordt door de kerkenraad voorgelezen en we staan ook in het gebed stil bij hen die Gods nabijheid extra nodig hebben.

Alie Stoel vertelt nog over het collecte doel bij de deur. Voor kippen in Zimbabwe. Bedoeling is kippen te schenken aan de opleiding van de school voor pluimveebedrijven aldaar.

Na een daverend applaus voor de organisatie van deze dienst en de medewerkenden krijgen we een zegengebed mee naar huis. En bij het naar huis gaan staan er alweer vrijwilligers koffie of anders in te schenken. We gaan de zon weer in met een hele mooie dienst in ons hoofd!

Het is weer een prachtdienst geweest dankzij alle deelnemers en aanwezigen maar ook door de inzet van de evangelisatiecommissie en de Sonar. Bovenal de Zegen van God.