2018-09-23 – Startzondag

Het was een volle bak in basisschool De Akker. Er moesten stoelen en stoeltjes bij om iedereen een plekje te geven. Maar dat was ook heel fijn en het versterkt de saamhorigheid. De dominee preekte over de Blindgeborene en de kinderen mochten er ondertussen fijn kleur aan geven op hun kleurplaat.

Margreet Verhoeven werd voorgesteld als contactpersoon oftewel bezoekdame namens de kerk en werd met een mooi boeket ingehaald.

Heel spannend was het dat de voorzitter van de beroepingscommissie vertelde wat er na de laatste gemeentevergadering allemaal was gebeurd. Het beroep aan dominee Paas is uitgebracht en er is al een brief gekomen van haar bij de kerkenraad. Ze heeft “ja” gezegd en haar brief wordt voorgelezen. Er is een spontaan applaus. Wat een prachtige boodschap. Daar mogen we wel voor danken met elkaar.

Na de dienst ging iedereen aan de koffie en thee terwijl de kinderen lekkere ranja kregen. Cake erbij en spekkies mmm.

Het werd een leuke morgen met “speeddaten”, memory, voordeuren raden en niet te vergeten het spel ‘Wie/Wat Ben Ik?’ (een briefje op je voorhoofd waar iets op stond waar je al vragend aan de groepsleden achter moest komen). Leuk bedacht (alle initiatiefnemers jeugd!) en wie geen zin had in al die dingen kon ook nog heerlijk kletsen. In de gymzaal werd ook lekker geravot.

Ja en dan heeft de familie Blanken de barbecue klaar en is daarvoor gescheiden in twee delen aan het werk. In het fietsenhok staat de kok vanwege de regen en binnen zijn vrouw die alles op tafel heeft klaargezet. Salades, frisdrank, stokbrood en lekkere vleeshapjes. Heerlijk en de hele meute smikkelde in de ruimtes van de school. Allemaal aan de praat en wat werd er weer veel gelachen. Een pracht start voor dit nieuwe seizoen. Bouwen aan verbinding met elkaar. En ondertussen staat daar een eindje verderop al onze nieuwe kerk die steeds meer vordert en waar ook zeer velen een steentje aan bij hebben gedragen en nog zullen doen.

Iedereen gaat naar huis met een volle maag en een blij gevoel. Dank jullie wel mensen die dit met elkaar hebben georganiseerd! Opzetten, uitdenken, stoelen slepen, koffiezetten: zoveel om te doen. En dan ook nog weer opruimen zodat de schoolkinderen morgen weer een schone start kunnen maken. Heel hartelijk dank!