2018-07-22 – Laatste dienst Kruispuntkerk voor verbouwing

Een zondag als alle anderen en toch niet helemaal.

Iedereen weet dat dit de laatste keer is dat deze kerk er vanbinnen zo uitziet.
Als fotograaf maak ik voor het laatst beelden buiten en binnen zoals het er nu uitziet.

Want het spannende is dat alles straks op de schop komt. Veel, heel veel handen zullen helpen met uitruimen, afbreken en daarna weer opbouwen.
Het gebouw achter de kerk groeit zienderogen en morgen is het kerkgedeelte aan de beurt.

De dominee is ook al nieuwsgierig en leeft mee met de plannen. De kerkenraad komt voor de dienst bijeen in de bouwkeet. Ook de kinderen hebben in de bouwkeet kindernevendienst. Door de vakantietijd zijn het er niet zo veel, maar alle schaapjes tellen mee.

Ouderling van dienst Gerie Rozeboom doet voor het laatst hier de afkondigingen en de organist speelt met veel animo (voordat het orgel wordt ingepakt en een poos zal zwijgen).

Het is een mooie dienst met een oproep om te leren vertrouwen op Gods genade. De profeet Elia is na alle dingen die hij met veel ijver voor de Heer heeft gedaan totaal afgebrand en wenst te sterven. Maar God richt hem weer op en leert hem te vertrouwen op Gods trouw. Als mens hoef je niet zelf Gods liefde te verdienen, dat kan zelfs geen mens. Jezus neem de straf op zich en wij krijgen Zijn genade uit liefde.

Paulus vraagt aan de mensen in Galatië of ze hun verstand hebben verloren. Ze weten toch dat het Gods Geest is die ons de goede kant op wil sturen als we geloven en niet onze eigen kracht en inspanningen? Een les voor ons allemaal! De Heilige Geest geeft wind in de zeilen en moed en vertrouwen in ons leven, ook in onze gemeente.

Ben Wevers praat ons tijdens de collecte bij over de bouw. Alle hens aan dek deze zomer!

Staande ontvangen we allemaal Gods zegen en vrede mee naar huis om mee te leven en uit te delen.

Na afloop is er buiten koffie, thee en een appelgebakje aangerukt voor iedereen.
Oud en jong neemt de tijd om de verbouwing te bekijken en te bespreken.

Onze organist Bert Kruidhof komt, voor het laatst voorlopig, de trap af met een doos vol orgelmuziek. Hij heeft zeker ook een kop koffie verdient! De schenkers doen met veel plezier hun werk en de sfeer is gezellig en zonnig! Volgende week in de school pakken we de draad weer op!