2018-05-27 – Bevestiging ambtsdragers

Vandaag, de zondag na Pinksteren, staan er voor in de kerk een heleboel kleurige bloemen.

Het rood en geel weerspiegelen het vuur van de Heilige Geest. Het is een bijzondere dag want er gaan kerkenraadsleden stoppen met hun werk en er zijn weer nieuwe mensen die een taak op zich gaan nemen. Ook bij de contactpersonen is er een wisseling. Er zijn ook nog kerkenraadsleden die hun ambtsperiode willen verlengen met een of meerdere jaren. Dat is ook heel fijn, want er zijn nog wat lege plaatsen die niet zijn ingevuld. Al deze mannen en vrouwen worden in deze feestelijke dienst in het zonnetje gezet. Een mooi fleurig boeket met een hartelijke groet en felicitatie van de gemeenteleden. Nieuwe werkers treden aan en de kerkenraadsleden worden bevestigd en krijgen een zegen die ze geknield in ontvangst nemen. Gods Geest is onmisbaar bij het werk in de gemeente.

In de dienst zingen we veel blijde liederen over de Geest en het is ook in onze gemeente de hoop dat die Geest ons zal aanvuren en bemoedigen om samen verder te gaan, ieder op zijn of haar plekje. Samen zijn we een gemeente van de Heer en dan kan er veel gebeuren. Dan kunnen er zelfs dingen gebeuren die wij niet had verwacht. Het samen bouwen aan een nieuw kerkgebouw heeft ook Gods Zegen nodig. Dan kunnen we elkaar zien als een kind van Gods gezin.

De kinderen van de nevendienst delen een ‘Mars’ uit. Een leuke vinding die met een lach wordt ontvangen. Na afloop bedanken of feliciteren de gemeenteleden alle afzwaaiers en nieuwe aantreders.

Buiten heeft de koster nog een plekje in de schaduw gevonden waar we met elkaar na kunnen praten en iets kunnen drinken. Ondanks de bouw lukt dat nog prima.