2018-04 – Paascyclus

Drie avonden voor de paasdienst hebben we als gemeente samen avondmaal gevierd, de gebeurtenissen van Goede Vrijdag herdacht en na afloop van die dienst werd de paaskaars weggedragen als symbool van Jezus’ dood. Op de avond van Stille Zaterdag kwamen we in een donkere kerk zonder paaskaars. Wel waren er veel kleine lichtjes die aarzelend een beetje licht brachten zodat Arc en Ciel kon zingen. Zij verzorgden deze paaswake op een mooi subtiele manier: zingen afgewisseld met stukjes tekst. Aan het eind werd de nieuwe paaskaars brandend binnen gebracht en geplaatst. Alle gemeenteleden mochten met hun kaars zich laten aansteken door de paaskaars als symbool van de opstanding van Jezus uit de dood.

Terwijl we langzaamaan het donker buiten de kerk inliepen, kwamen er steeds meer lichten bij. En als er eentje uitging kon een ander zijn of haar licht weer delen. Samen in een grote kring zongen we nog “U zij de glorie, opgestane Heer”. Het klonk door het duister als een blijde roep voor ieder die het wil horen.

Paaszondag

In de vroege morgen stond er een heerlijk paasontbijt klaar achter de kerk en een groepje mensen hebben daarvan genoten. Liefdevol en met veel zorg en inzet klaargemaakt door de fam. Pook; een mooie start van deze bijzondere dag.

En dan begint de paasdienst. In de kerk staat weer een prachtig liturgisch bloemstuk.

Dominee Heinen uit Dalfsen leidde de dienst en hij las Johannes 20: 1-18. Het was een blijde dienst en voor de preek kwam dominee voorin de kerk staan met een pakje.

Het uitpakken en in elkaar zetten (waarbij hij hulp vroeg van jong of oud) was nog niet eenvoudig. Samen met Henk kwam het voor elkaar. Het bleek een jojo te zijn en dominee gaf een demonstratie op de preekstoel waarna er ook met de kinderen van de nevendienst werd gepraat. Ze mochten het ook proberen. Symbolisch gezien lijkt de jojo op ons mensen. We beginnen met van alles en ineens kan dan de vaart eruit zijn; we voelen ons alleen en zijn God kwijt, maar God haalt ons er weer bovenop! We worden weer opgeladen (zoals het touwtje om de jojo) door Zijn liefde die altijd boven ons is en ons niet in de steek kan laten. Zelfs Zijn Zoon offerde hij op voor ons! Hij houdt van ons en wij mogen steeds weer vragen om Zijn hulp. De laatste sticker werd door de kinderen op de grote plaat van het Paasproject geplakt. Dat had als thema “zorgen voor”. De EHBO-koffer was nu niet meer nodig na dit project. Opstanding Paasfeest. God zorgt voor ons. Maria Magdalena ziet Jezus!

Na afloop van de dienst kregen we Gods Zegen mee. Een blijde paasdienst!