2018-04-22 – Doopdienst

Vandaag is het een hele bijzondere dienst. Er zijn namelijk twee dopelingen.Op de beamer worden ze gepresenteerd.

Yara van der Veen is nog maar een paar maanden oud en haar vader en moeder brengen haar vandaag bij het doopvont. De beide broertjes zijn er ook bij en samen met de kinderen van de kerk staan ze te luisteren als de dominee een uitleg geeft over de betekenis van de doop.

Mevrouw Geesje van Dalen-Mulder is de andere dopeling. Zij heeft op 89-jarige leeftijd de wens om ook gedoopt te worden. Het is een heel bijzonder moment als ze een uitleg geeft aan de gemeente als een belijdenis van haar geloof. Geknield krijgt ze zowel doopwater als een zegen voor haar verdere leven.

Ontroerend om mee te maken dat God jong maar ook oud roept en dan Zijn zegen geeft naast de doopbelofte. Jij bent Zijn kind. Hij zal je vasthouden en met je zijn je hele leven lang.

We zingen de dopelingen als gemeente de vrede van God toe. Ze krijgen beide een doopkaars mee die is aangestoken aan de paaskaars. Er zijn naast felicitaties ook een paar cadeautjes. Niet alleen voor de dopelingen, maar ook voor de broers van Yara. De kinderen van de kindernevendienst hebben ook iets leuks gemaakt als felicitatie voor Geesje en Yara. De bloemen gaan naar Geesje en haar kinderen en naar Yara en haar ouders. Na afloop worden er heel wat handen geschud en is iedereen blij met de dopelingen en hun familie.

Buiten staat koffie, thee en ranja klaar met een feestelijke koek erbij. In de zonneschijn vieren we met elkaar feest. Het feest dat God ons steeds weer laat zien dat Hij Zijn kerk in stand houdt. Zijn Geest werkt door en ook voor ons is die Geest de steun om door te gaan in vertrouwen op God. Figuurlijk maar ook letterlijk bouwen aan onze kerk.

Kijk: er is al een grote zandvlakte achter de kerk. Heerlijk voor de kinderen om even in te spelen. De verbouw is begonnen!