2017-11-26 – Eeuwigheidszondag

Eeuwigheidszondag, een bijzondere zondag waarop alle gemeenteleden worden herdacht die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn ontslapen. Een lange rij kaarsen stond naast de paaskaars. Terwijl de namen van de overledenen werden genoemd, staken de familieleden voor ieder van hen een kaars aan. Niet zomaar met een lucifer, maar met het licht van de paaskaars: het symbool van de opstanding van onze Heere Jezus. In Zijn opstanding mogen ook onze geliefden delen. Er is toekomst voor allen die in Hem geloven. In de preek gaf dominee Troost dat ook heel mooi aan. Bemoediging en troost hebben we allemaal nodig.

Vervolgens was er gelegenheid voor de aanwezigen om ook een waxinelichtje aan te steken aan de paaskaars. Een klein symbool voor de mensen die in onze gedachten leven. De flakkerende vlammetjes naast de kaarsen begeleiden de gedachten en gebeden in onze harten.