2017-11-19 – Evangelisatiedienst “Ave Maria”

Op de vrolijke liturgie die bij de deur wordt uitgedeeld staat het thema van de dienst van vanmorgen: “Ave Maria”

Bij binnenkomst klinken de uitnodigende klanken van muziek en zang al vanaf het podium. De muziekgroep Pesse e.o. staat voorin de kerk, die de gemeente zal gaan begeleiden met zang, gitaar, keyboard, dwars- en panfluit. Dirigente Femke Anne begeleidt hen met vaardige handen.

De kerk loopt vol en iedereen warmt zich aan de kleuren, het samenzijn en de mooie muziek. De dienst wordt geopend met een welkom van de evangelisatiecommissie en vervolgens gaat de dienst beginnen. Voorganger is ds. E. van Beesten uit Witharen. Diverse gemeenteleden lezen in de dienst stukjes uit de Bijbel, die worden afgewisseld met zang.

Dominee van Beesten heeft zijn gitaar weer meegenomen en leert de kinderen het lied “Je kunt het niet kopen voor wat geld”. Ook de volle kerk mag meezingen en meedoen met de gebaren die bij het lied horen. Het werd enthousiast gezongen en de kinderen kregen een applaus. Met elkaar gingen ze vervolgens naar de kindernevendienst.

De dominee vertolkte de gevoelens van Maria aan de avond van de kruisiging in een briefvorm. Heel bijzonder als we bedenken hoe het leven van Maria geweest moet zijn. En wat heeft ze gaandeweg veel moeten loslaten en op een andere manier moeten bekijken. Wij mogen wel bewondering hebben voor haar inzet.

Het werd een mooi geheel van liederen en gesproken teksten en het was heel stil toen Femke Anne het Ave Maria zong onder begeleiding van Albert, haar man, en zijn gitaar. Onder de collecte vertelde ds. van Beesten iets over het collectedoel St. Mensenkinderen.

Voordat we allemaal naar de koffie gingen, kregen we Gods zegen en vrede mee als bemoediging voor de nieuwe week.

Een prachtige dienst die weer heel zorgvuldig was voorbereid door de evangelisatiecommissie!