2017-10-08 – Jeugddienst

De deuren staan uitnodigend open en de banken worden gevuld. Iedereen krijgt bij binnenkomst een bingokaart uitgereikt en op de banken liggen kleurpotloden.

De dienst begint met het mooie lied ‘Welkom thuis’, dat wordt gezongen door een gelegenheidsgroepje dat bestaat uit een drietal mensen: twee bandleden en een zangeres. Het klinkt mooi. Ieder mens is graag ergens welkom. Corine en Harmina heten iedereen welkom. Er wordt uitleg gegeven over de bingokaartjes. Allen mogen die gaandeweg de dienst invullen.

Dominee Naber uit Ruinen is onze predikant. Hij houdt voorin de kerk even een praatje met de kinderen. Hoe ziet je kamertje eruit? Voel je je thuis? De grote mensen mogen elkaar een hand geven en elkaar de vrede van God toewensen. Vervolgens wisselen de mensen op de banken uit wat hun huis nou een thuis maakt.

Het Bijbelverhaal wordt gelezen door Myrthe en Els en de bijbehorende afbeeldingen staan op de beamer zodat iedereen mee kan kijken.

Jezus belooft ons dat in het huis van Zijn vader vele woningen (of kamers) zijn.

Het verhaal gaat over een vader en zijn twee zonen. De jongste gaat de wijde wereld in. Ver van huis loopt hij vast en gaat hij terug naar zijn vader. Zijn Vader viert feest omdat zijn zoon weer thuis is gekomen. De jeugd mag de deur uitgaan en een weg zoeken, dat is goed. Hun eigen leven opbouwen en zelf keuzes maken. Fouten maken en daar vervolgens van leren. Maar ze mogen ook weer naar huis gaan. Naar de Vader die feest viert als ze thuiskomen en ze Zijn liefde geeft als ze die zo erg nodig hebben.

Dan heeft de Vader een thuis voor je hier, in zijn hoede. Maar met een toekomst in het vooruitzicht. De hemel: wat stel je je daar bij voor? Daarover zijn allerlei ideeën en meningen. Niemand weet het echt. Maar het moet zo mooi zijn dat niemand het zich voor kan stellen. En wij mogen daar bij God zijn zoals we uiteindelijk bedoeld zijn. Geen fouten en pijn of angst maar louter blijheid.

Het einde van de dienst nadert en de eerste lading bingokaartjes is vol. Iedereen tot achttien jaar mag een prijsje komen ophalen: een lekker zakje chips. De zak met spekkies werd vergeten, dus die mocht na afloop mee met de koster voor bij de koffie.

De collecte is voor Serious Request. Er zijn enkele nieuwe gemeenteleden bijgekomen en ze worden even hartelijk begroet. Ook de nieuwe jeugdwerker stelt zich voor. Fijn dat ze ons komt helpen bij het jeugdwerk.

Wat een mooie, inspirerende morgen. Dat heeft de jeugddienstcommissie weer goed in elkaar gezet!