2017-10-01 – Zangdienst

Het thema van deze dienst en de liederen, waren lang geleden al bedacht. En toen kwam daar het verschrikkelijke bericht dat Ellen Drost door een tragisch ongeluk om het leven was gekomen.

Vanmorgen werd haar naam genoemd. Evenals de naam van Mevrouw Daling, wiens familie ook deze week afscheid moest nemen van hun bijna honderd jarige moeder, grootmoeder en overgrootmoeder.

En dan was het thema van deze zangdienst: “het is nog nooit zo donker geweest of het wordt altijd wel weer licht”.

Wat waren de woorden ons uit het hart gegrepen en wat kregen we gaandeweg een stukje te zien van licht… Henriëtte van der Zwaag deed de meditaties en verbond de liederen met enkele gedichten. De volle kerk zong mee en we werden begeleid door de trompetten van Arjan en Edith Post en de organist Harm Hoeve. Gaandeweg de dienst brak steeds meer licht door en werden we eigenlijk allemaal opgetild door de zang. Opgetild door Gods liefde.

De collecte was voor het project van World Servants in Zimbabwe. Enkele jongeren van onze gemeente hebben daar afgelopen zomer iets kunnen betekenen voor de ander. Alie en Rick vertelden wat ze in Zimbabwe gedaan hadden en lieten ons wat foto’s zien. Van de opbrengst van de collecte zullen kippen gekocht worden.

Tot slot kregen we een zegenbede mee en zongen we samen: “Amen, amen , amen, dat wij niet beschamen, Jezus Christus onze Heer, amen God, Uw naam ter eer.”

Buiten werd nog wat nagepraat met elkaar.

Een heel bijzondere dienst, waarvan niemand had kunnen denken, hoe passend die nu juist op deze avond zou zijn, voor ons allemaal.

Toeval bestaat niet!

Toch?