20-08-2017 – Tentdienst

In de grote feesttent staan mensen gezellig te praten en wordt er koffie en thee gedronken en gezellig gepraat. De kinderen genieten van de ranja die ze zelf mogen tappen.

Tegen half elf is de tent goed gevuld. Veel mensen zijn op vakantie, maar desondanks is de opkomst toch heel goed. Op het podium zetten de muzikanten en de zanggroep het eerste lied in: “Oh Happy Day!”. De vrolijke regenboogkleuren, die in de hele tent aanwezig zijn, geven extra sfeer. Allerlei kleuren, die symbool staan voor alle mensen, zo verschillend. Toch mogen we bij elkaar horen en samenleven onder Gods zon.

Namens de kerkenraad en de evangelisatiecommissie wordt iedereen welkom geheten. De mensen genieten zichtbaar van de zang en muziek. Er wordt samen gezongen, maar er is ook tijd om te luisteren naar enkele solo’s.  De begeleiding van de instrumenten is wederom verrassend en bijzonder. Halverwege de dienst is het tijd voor een aantal kinderen om het podium te beklimmen en samen met de Muziekgroep “Leef Nu Het Kan” te zingen. Dit doen ze vol overgave en krijgen daarvoor dan ook een warm applaus van de gemeente.

Bram van Dijke van Stichting Mensenkinderen is de voorganger in deze tentdienst en overdenkt samen met ons een aantal verzen uit het Bijbelboek Prediker. Daarin lezen we over het leven en hoe we kunnen leven. Het leven is de moeite waard en je mag genieten van alles wat je krijgt: je jeugd, je gezondheid, de zon, de vakantie en de mensen om je heen. Maar ook als het leven minder leuk is en er wolken binnen komen drijven, is het de moeite waard om niet alleen door het leven te gaan. Samen met anderen, maar bovenal samen met God. De Vader in de hemel die van je houdt en exact weet hoe jij bent. Hij heeft ons tenslotte zelf gemaakt! Vertrouw op Hem en zijn liefde, want Hij zal ons blijven steunen en dragen.

Het voorbeeld dat Bram van Dijke hierbij geeft, is heel treffend. Hij neemt ons mee naar zijn eerste parachutesprong. Naar het moment waarop je nog veilig in het vliegtuig zit en je over enkele seconden naar buiten moet springen. Je bent verbonden met een ervaren springer, maar bent toch vreselijk nerveus of zelfs bang om jezelf, letterlijk, in het diepe te gooien. Toch spring je en hoop je maar dat de parachute straks opengaat. Je voelt je hulpeloos, maar gelukkig heb je een maatje die voor jou de parachute opent en ervoor zorgt dat jij veilig, op grote hoogte, kunt genieten van het uitzicht en uiteindelijk weer met beide benen op de grond belandt. Zo is in jouw leven God verbonden met jou en zal Hij bij je zijn tijdens alle momenten waarin je je heel klein voelt en Zijn nabijheid nodig hebt.

De collecte is voor “Stichting mensenkinderen”, waar Bram van Dijke nog een toelichting bij geeft.

De solisten, muzikanten, zangers en dirigente van de Muziekgroep en alle anderen die hebben meegewerkt aan deze dienst worden bedankt door zowel de voorganger als Henk Tuls van de evangelisatiecommissie.

Iedereen krijgt de Zegen mee van God voor het leven van iedere dag en daarna vertrekken de mensen langzaamaan naar huis, onder nog enkele vrolijke klanken van de Muziekgroep. Buiten is de bui net weer voorbij en begint de zon opnieuw te schijnen.

Het was een hele blijde dienst!