28-05-2017 afscheid en bevestiging ambtsdragers

Een zonnige zondagmorgen. In deze dienst is er een wisseling van de wacht .
De dominee bevestigt de nieuwe ambtsdragers en zegent hen. Ook stelt hij  de nieuwe contactpersonen voor aan de gemeente.
Voor de afscheidnemende ambtsdragers heeft dominee een persoonlijk woord van dank.
We nemen afscheid van de aftredende ambtsdragers en contactpersonen die jarenlang hun werk met veel inzet en liefde hebben gedaan in onze gemeente.
De kinderen van de kindernevendienst hebben sleutels gemaakt voor hen allen.
De vrolijke sleutels worden overhandigd als een gebaar van waardering. Op de sleutels staan teksten : “dank u wel voor het werk in de kerk” of “Sterkte met het werk in de kerk”.
Een sleutel als symbool  van afsluiten en van openen.
Na de feestelijke dienst worden er buiten in de zon handen geschud en mensen persoonlijk bedankt of succes gewenst.
Natuurlijk gaat niemand van de aan- of aftreders zonder bos bloemen naar huis.
Het is altijd weer heel mooi als mensen zich willen inzetten in het ambt van diaken of ouderling, kerkrentmeester of contactpersoon. Een taak die niet simpel is maar waar met Gods hulp door Zijn Geest zegen op mag rusten. En wij als gemeenteleden hebben de taak om voor hen te bidden zodat ze een zegen mogen zijn.

Na de koffie gaan we de zonnige wegen op naar onze huizen als gezegende mensen.