Malawi (2013-2015)

Het project van 2013-2015 was gericht op het geven van voeding op een school van World Servants in Malawi, in de plaats Lunga. In het kader van duurzaamheid was het doel dat de school zelfvoorzienend zou worden door middel van het structureel verbouwen van voedingsgewassen (m.n. maïs) en zo de kindermagen te kunnen voeden. Hiervoor is ook een keuken ingericht.
Onze bijdrage gedurende deze 3 jaar was bijna 2.500 euro. Een fantastisch resultaat.

Eind 2015 schreef Mussa (contactpersoon ter plaatse) het volgende:
“ Er zijn in z’n algemeenheid goede vorderingen gemaakt de afgelopen tijd met het voeden van de kinderen uit Lunga via de produktie van eigen voedingsgewassen. Deze worden bereid in de nieuw gebouwde keuken, dit alles dankzij jullie. Realiseren jullie je alsjeblieft dat niet iedere verandering direct omarmt wordt. Maar langzaam raken de boeren uit Lunga overtuigt dat modernere productiemethoden uiteindelijk meer opbrengst met zich meebrengen. Iedereen ziet dat wanneer kinderen op school een warme prak krijgen, meer kinderen naar school gaan en dus het analfabetisme ook tegelijkertijd wordt aangepakt. Zo vangen we meerdere vliegen in een klap. Echter, we blijven kampen met een groot probleem: ook bij ons laat de klimaatverandering z’n sporen na. Enorme regenbuien zorgen voor een hoge waterstand, waardoor rivieren buiten hun oevers raken en vruchtbare grond met zaden of al jonge plantjes wegspoelen. De regenval is niet gelijkmatig over het jaar verdeeld en daarnaast wisselen droogte en korte intense buienperiodes elkaar af. Er is op dit moment een voedseltekort in heel Malawi, helaas.”