Ghana (2016-2018)

Hanneke Awimbilla-Korten is geboren in Pesse. Zij woont nu samen met haar man Michael in Ghana waar zij werken voor Wycliffe Bijbelvertalers. Zij dragen bij aan het vertalen en verspreiden van de bijbel in het Kusaal, de lokale taal. In 1930 kwamen de eerste zendelingen in de Kusasis en werd er een begin gemaakt met de vertaling van het Nieuwe Testament. Deze was in 1976 klaar en gaf een opmerkelijke groei in het aantal kerken. In 1998 is gestart met het vertalen van het Oude Testament. Eind 2015 is deze vertaling gedrukt en 20.000 exemplaren liggen klaar voor verspreiding.
De officiële taal in Ghana is Engels, welke door 20% van de bevolking wordt beheerst en slechts 15% kan Kusaal lezen. Michael geeft daarom ook lees- en schrijfonderwijs.

Vanuit Pesse willen we bijdragen aan de verspreiding en toegankelijkheid van de Kusaalbijbel. Concrete activiteiten die Michael en Hanneke hiervoor nemen zijn:

  • Het geven van 3-daagse trainingen aan leraren en voorgangers.
  • Het opleiden van vrijwilligers zodat zij de bijbel goed leren kennen en zelf leeslessen kunnen gaan geven.
  • Het omzetten van de bijbel in luisterboeken.
  • Inkopen van radiotijd.
  • Het betrekken van lokale kerken bij de uitzendingen.

Wilt u op de hoogte blijven van dit project? Volg dan de nieuwsbrieven.
Nieuwsbrief februari 2016
Nieuwsbrief maart 2016
Nieuwsbrief juni 2016
Nieuwsbrief juli 2016
Nieuwsbrief augustus 2016 (1)
Nieuwsbrief augustus 2016 (2)
Nieuwsbrief september 2016
Nieuwsbrief januari 2017
Nieuwsbrief maart 2017

MiHa bode januari 2016
MiHa bode juni 2016

Meer informatie kunt u ook op het internet terug vinden.
Informatie over Michael en Hanneke kunt u hier lezen.
Informatie over het vertaalproject kunt u hier lezen.
Vorig jaar was de overdracht van de complete Kusaal bijbel.
Hieronder kunt u een impressie zien van dit feest.

 

Zoals u in de nieuwsbrief van september 2016 kunt lezen heeft Hanneke een boek geschreven over de dagelijkse strijd van het leven en overleven in Ghana.
Meer informatie over dit boek kunt u vinden op de pagina van de ZWO.