ZWO

Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO).

De ZWO-commissie wil de gemeente op de hoogte houden van de gezamenlijke PKN activiteiten ten aanzien van hun projecten voor zending en werelddiaconaat. Deze concentreren zich op de toelichting van de projecten in de zendingszondagen, werelddiaconaatszondagen en de 40-dagentijd. Hierover wordt steeds een bijdrage geschreven in het kerkblad en wordt in de betreffende kerkdienst meegewerkt en een nadere toelichting gegeven op het collectedoel.

Daar de commissieleden daarnaast voorkeur hebben voor een eigen project worden zo mogelijk activiteiten georganiseerd om een gekozen project financieel te ondersteunen. In het collecterooster wordt het project opgenomen.

Meer informatie over het huidige project in Ghana (2016-2018) kunt u op deze pagina vinden. Meer informatie over het vorige project in Malawi (2013-2015) kunt u op deze pagina vinden.

Contactpersoon van ZWO: Jan Groen e-mail: .
tel: 0528-241835

 

De olifant groeit beetje bij beetje
Meer informatie over het boek van Hanneke, zie ook de ZWO nieuwsbrief september 2016.
de-olifant-groeit-beetje-bij-beetje