Evangelisatiecommissie

De Evangelisatiecommissie valt onder de verantwoordelijkheid van de taakgroep Kerk en Samenleving. Doel van de commissie is:

  • Het evangelie bekend maken, buiten de kerk, door het organiseren van evangelisatiediensten, het verspreiden van het blad “Raak” rond de paas- en kerstdagen in het ZaanddörpenNeis en het organiseren van de tentdienst tijdens het Pesserfeest.
  • Aandacht voor maatschappelijke aanwezigheid in onze dorpen door het organiseren van o.a. Pesse Publiek.
  • Het ontplooien van activiteiten om de betrokkenheid van de gemeenteleden bij het evangelisatiewerk te vergroten (evangelisatie-toerustingszondag).
  • Het ondersteunen van de Alpha Cursus.

Contactpersoon: Henriet van Achteren, tel: 0528-241884
E-mail:

Contactpersoon Elisabethbode:
Jellie Zomer

0528-241621