Beamerteam

Beameren in de Protestantse Gemeente te Pesse

Binnen de Protestantse Gemeente te Pesse maken wij gebruik van de beamer. Het Beamerteam verzorgt de PowerPointpresentaties tijdens de kerkdiensten. Op het beamerscherm projecteren wij de onderdelen van de dienst. Ook worden de Bijbelteksten en de liederen hierop geprojecteerd. De Protestantse Gemeente van Pesse heeft de noodzakelijke licenties en mede daardoor kunnen we de liederen veelal met notenbalken op het scherm projecteren. Indien niet digitaal beschikbaar kunnen liederen ook zonder notenbalken getoond worden. Deze teksten zullen, indien niet voor ons beschikbaar, in het algemeen door de predikant of door andere medewerkenden aangeleverd worden. Bijbelteksten worden tijdens de schriftlezingen ook op het beamerscherm getoond. Deze kunnen uit diverse vertalingen komen.

Het Beamerteam

Het Beamerteam heeft momenteel vijf leden die presentaties maken en/of tonen tijdens de dienst. Weet je wat PowerPoint is en wil je lid worden? Stuur dan een mailtje naar of spreek één van ons aan. Je kunt ons ook aanspreken als je een vraag of opmerking hebt over (het gebruik van) de beamer.

Mededelingen

Voor en na de dienst is er gelegenheid mededelingen te laten zien. Met enkele uitzondering zijn dit mededelingen die uit tekst bestaan. Het tonen van posters e.d. is lastig om een aantal redenen. Deze moeten vaak verkleind worden, waardoor deze lastig leesbaar zijn en het contrast op de beamer is anders dan op een monitor. In overleg kan er eventueel een poster getoond worden met zwarte tekst en een lichte achtergrond.

Aangezien de mededelingen niet lang op het scherm staan, moeten de mededelingen kort zijn. Mededelingen met de lengte van de vorige alinea zijn goed te lezen binnen de tijd. Indien u een langere tekst wenst, is het verstandig mensen te verwijzen naar de website en/of het kerkblad.

Daar de Kerkenraad eindverantwoordelijk is voor al wat tijdens de diensten getoond wordt, moeten de mededelingen tijdig ingeleverd worden bij de scriba bij voorkeur via dit formulier. Na beoordeling stuurt de scriba de desbetreffende mededeling(en) door naar het Beamerteam, die het in de PowerPointpresentatie zal verwerken.

Mededelingen kunnen tot uiterlijk drie dagen vóórdat de kerkdienst plaats vindt, voor 18.00u aangeleverd worden door de scriba. Zoals ook opgenomen in het nieuwe beamerprotocol, bepaalt de Kerkenraad in de persoon van de scriba wat er wel of niet gebeamerd wordt. Het Beamerteam kan hierbij adviseren over de leesbaarheid.

Mededelingen tijdens de collecte

Tijdens de collecte of bij de mededeling over de collecte kunnen er dia’s getoond worden met betrekking tot de collecte. Dit kunnen kant-en-klare PowerPoints zijn. Deze kunnen ook aangeleverd worden via de scriba.

Gebruik laptop beamerteam

In de kerk staat een laptop. Deze laptop wordt gebruikt tijdens het beameren. Mocht u deze willen gebruiken, dan verzoeken wij u contact op te nemen met het beamerteam. Doe dit wel tijdig.

 

Rens Pouwer, voorzitter Beamerteam