29-08-2021 – Vieren in het dorp

Vieren in het dorp…. Op het plein bij de Posthoorn. Wat jammer het weer zat niet mee en het werd een bijeenkomst in de ontmoetingskerk.

Thema: Wat een vrijheid! Nie(t)uw normaal!

De kleurige paraplu’s en bloemenkransjes versieren de ruimte. Er is koffie en thee of limonade voor de binnenkomende mensen. En al snel zitten of staan er groepjes mensen te praten.

De muziekgroep is al aanwezig en laat liederen horen.

Er zijn nog plaatsen over en in gedachten vullen we die met alle mensen die er nu niet zijn of op de livestream de dienst volgen.

Leden van de evangelisatiedienst openen de dienst en bij de ingang werden door hen ook liturgieën uitgedeeld. Samen met dominee Marianne Paas hebben ze de dienst opgesteld.

Het wordt een dienst met afwisseling van muziek,  tekst, toneel , puzzelen en meditatie.

Geen kinderen deze keer al staat er veel voor hen klaar. Gelukkig zijn en blijven volwassenen ook kinderen en komt de puzzel klaar. Eerst de “ruzie” oplossen ..dat gebeurd met een snoepje. Alle aanwezigen krijgen een hartje uit het mandje. Van achter uit de hal komt Henriette aanlopen met een ketting om haar armen. Gerard zit in zijn leunstoel een krant te lezen. Hij wordt te hulp geroepen.

Er is weer versoepeling zegt Henriette en dat is zo mooi! Vrijheid geweldig daar wil ik van genieten.

Maar… de ketting dan? Aha er hangen symbolen met een sleuteltje eraan. Gerard gaat proberen welk sleuteltje past? Die van de euro’s  om te winkelen of de zon (vakantie vieren) of van de muziek (festivals) . Dan het glas bier voor de terrasjes en nog meer. Helaas geen van hen past. Maar uiteindelijk blijkt het hart de oplossing te geven ; dat sleuteltje maakt vrij!

Ja, en daar gaat de meditatie over. De liefde bepaald je vrijheid en die van de ander, je moet je naaste liefhebben als jezelf en dan is het voor iedereen een wereld waar het goed leven is. Dan houden we rekening met de ander . Hoe vaak zitten we zelf niet vast in allerlei omstandigheden. En snakken we naar een uitweg. Gods liefde wil ons helpen om bevrijd te worden  van wat ons geboeid houd. En wij mogen ook de liefde op onze beurt in praktijk brengen. In onze kerk, onze omgeving, ook in ons dorp. Wat een vrijheid het nieuwe normaal.

Bij de uitgang krijgen we allemaal een hartje met een sleuteltje mee. Met dank aan allen die deze dienst hebben mogelijk gemaakt!