2021-08 SAMEN BOUWEN

In februari 2019 heropenden we samen onze vernieuwde en verbouwde kerk. We gaven het gebouw een nieuwe naam, ‘Ontmoetingskerk’, en zeiden tegen elkaar: dit is waar we voor willen staan, deze plek staat voor ons verlangen om elkaar te willen ontmoeten en verbinding te willen voelen, met elkaar en met God. Een jaar later brak ‘corona’ uit. De beweging die we samen hadden ingezet, leek even helemaal stil te vallen. Dat kostte tijd en moeite, om een weg te vinden in de crisis. En nog is het soms lastig. De onderlinge verbondenheid staat onder druk, zolang we niet ongehinderd samen kunnen komen. Waar we vorig jaar natuurlijk nog geen idee van hadden, dat voelen we intussen goed: dat we dus een lange adem nodig hadden, dat het lang zou duren… Natuurlijk hebben we intussen niet niets gedaan. Zo goed en zo kwaad als het ging hebben we geprobeerd elkaar te blijven zien, aan elkaar te blijven denken. De technische mogelijkheden die we hebben, maakten dat we zondag aan zondag de kerkdienst konden
uitzenden, zodat iedereen in zijn of haar eigen huis toch mee kon vieren. Achter de schermen heeft de kerkenraad veel gesprekken gevoerd. Onder meer over de koers van de gemeente. De
aanleiding voor die gesprekken is eenvoudigweg dat er een nieuw beleidsplan moest komen. En daarvan besloten we: dat schrijven we niet even snel op een achternamiddag (en leggen het stapeltje papier dan weer in een la of zo). Het is een te belangrijk onderwerp om zo af te doen. Want beleid, dat klinkt misschien een beetje zakelijk. Maar eigenlijk gaat het over de vragen die er echt toe doen: waar zijn we eigenlijk mee bezig? Waarom doen we wat we doen? Waar zijn we naar onderweg? Hoe willen we gemeente-zijn? Wat is daarvoor nodig? Wat hebben we in huis? Waar kunnen we in groeien? Al dat soort vragen, daar willen we graag samen over praten en nadenken. In de kerkenraad is het gesprek er al een paar keer over gegaan. En de werkgroep die dit proces begeleidt, heeft alles al een keer bij elkaar geveegd. En zo komen we Maar wat vinden jullie daar nu van? Wat zou je er aan toe willen voegen? Wat is er dan nodig? Wat moet bovenaan onze agenda komen te staan? Wat moeten we met elkaar niet vergeten? Kortom: welk steentje gaat er bijdragen aan het realiseren van dat verlangen? voorlopig tot een mooi verlangen voor onze gemeente. Dat klinkt zo:

Een concrete uitnodiging dus!
Voor alle gemeenteleden, jong en oud(er), kinderen, vrouwen, mannen…
In deze Onderweg vind je een apart velletje papier, met de afbeelding van stenen daarop.
Dat kun je gebruiken om jouw gedachten, jouw reactie, jouw concrete ideeën op te verwoorden. Niks is gek, alles is van belang…. Je mag (opbouwend) kritisch zijn, je mag vragen stellen, je mag je eigen geluid laten horen, je mag positief zijn, concreet of vaag…… Alles mag! Maar: laat íets van je horen.

De komende weken kun je ‘jouw steentje om bij te dragen’ kwijt in de hal van de kerk!

Ds. Marianne Paas Feenstra